Editor in Chief
Muhamad Shoheh (SINTA ID= 6643165), Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia

Editors
Eva Syarifah Wardah (SINTA ID= 6043071), Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia
Siti Fauziyah (SINTA ID= 6041063), Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia
Muhamad Maftuh Sudjana, Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia


Reviewers
Oman Fathurahman (SINTA ID= 259581, Scopus ID: 37123784000), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, Indonesia
M.A. Tihami (SINTA ID= 6687649),  Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia.
Riswinarno (SINTA ID= 6188648), Sunan Kalijaga State Islamic University, Jogyakarta, Indonesia.
Endang Rochmiatun (SINTA ID= 6201679), Raden Patah State Islamic University, Palembang, Indonesia.
Ade Fakih Kurniawan (SINTA ID= 6110102), Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia.
Asep Muhamad Iqbal (SINTA ID= 6099389), Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung, Indonesia.
Makmur bin Haji Harun (SCOPUS ID=0000-0002-2735-1850), University Pendidikan Sultan Idris, Perak, Malaysia.
Asep Saefullah (SINTA ID= 6169700), Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia.
Alfan Firmanto (SINTA ID= 6096856), Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sudarman (SINTA ID= 6654488), Imam Bonjol State Islamic University, Padang, Indonesia.
Yanwar Pribadi (SINTA ID= 6033773), Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten, Indonesia.
Syamsuddin (SINTA ID= 6199364), Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung, Indonesia.

Assistant to the Editors
Ahmad Habibi (SINTA ID= 6033590), Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University Banten, Indonesia