Alif, M. “Tauhid Dalam Tasawuf: Antara Ittihad Dan Ittisal”. Aqlania, vol. 8, no. 2, Dec. 2017, pp. 97-129, doi:10.32678/aqlania.v8i02.1027.