(1)
Badrudin, B. URGENSI AKHLAK HUBUNGAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN PERSPEKTIF SYAIKH NAWAWI: KAJIAN QUR’ANI TENTANG AKHLAK. AF 2021, 15, 159-188.