About the Journal

AdZikra : Jurnal Komunikasi & Penyiaran Islam, terbitan ini berisi artikel bidang Komunikasi dan Dakwah yang diterbitkan secara berkala 6 bulanan.