Tafsir Ahkam Dan Syari'at Islam

  • Oom Mukarromah

 Inti dari tafsir adalah menjelaskan, dan mengelarkan istinbath hukumnya, dalam hal inl tafsir ahkam adalah menafsirkan  yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum dan ditafsirkan dengan berbagai kaedah yang ada. Dalam tulisan ini penul is hendak mengetahui batasan Kaftan Tafsir ahkam dari masa Sahabat hingga masa sekarang.; Untuk mengetahui Faktor-faktor yang meyebabkan adanya perbedaan dalam menafsirkan al-Qur'an. Dan untuk mengetahui Kaitan Tafsir Ahkam dengan Syari'at Islam menurut pendapat para Ulama.
Kata Kunci : Tafsir, Syari 'at Islam

Published
Jun 28, 2008
How to Cite
MUKARROMAH, Oom. Tafsir Ahkam Dan Syari'at Islam. Tsaqofah, [S.l.], v. 6, n. 01, p. 20-31, june 2008. ISSN 2622-7657. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3462>. Date accessed: 27 oct. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.32678/tsaqofah.v6i01.3462.
Section
Articles
Abstract view
1395 times
PDF download
274 times