Peranan Bani Umayah dan Abbasiyah dalkam inovasi Budaya Arab Islam

  • Siti Shalihah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Peranan Bani Umayah dan Abasiyah dalam Inovasi Budaya Arab Islam adalah eksisnya sistem arabisasi dan berbagai aspek yang dilakukan Bani Umayah, disamping terjadinya akulturasi budaya pada masa abbasyiah, sehingga mampu memperkaya khazanah budaya arab islam yang masih eksis hingga saat ini; selanjutnya beberapa gerakan keilmuan yang muncul pada awal kebangkitan islam adalah eksisnya fase gerakan agamis, fase gerakan historis dan fase gerakan filosofis.

Published
Dec 28, 2012
How to Cite
SHALIHAH, Siti. Peranan Bani Umayah dan Abbasiyah dalkam inovasi Budaya Arab Islam. Tsaqofah, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 204-217, dec. 2012. ISSN 2622-7657. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3435>. Date accessed: 21 oct. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.32678/tsaqofah.v10i2.3435.
Abstract view
240 times
pdf download
202 times