Rujikartawi, E. (2009). Kilas Pandang Ajaran "Pola Hubungan Kemasyarakatan" dalam Agama Budha. Tsaqofah, 7(2), 127-135. doi:10.32678/tsaqofah.v7i2.3487