Wardah, Eva Syarifah, AND Rohayati, Siti. " Peranan Jalaluddin Rumi dalam Mendirikan Tarekat Maulawiyah di Konya Tahun 1258-1273 M" Tsaqofah [Online], Volume 18 Number 1 (30 June 2020)