Wardah, E., & Rohayati, S. (2020). Peranan Jalaluddin Rumi dalam Mendirikan Tarekat Maulawiyah di Konya Tahun 1258-1273 M. Tsaqofah, 18(1), 86-97. doi:10.32678/tsaqofah.v18i1.3183