Saepudin, A. 2020 Jun 28. Gerakan Sosial Keagamaan Thariqah ‘Alawiyyin. Tsaqofah. [Online] 18:1