ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN)

  • Ikbal Baidowi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Kata zakat sering sekali kita jumpai di Al-Quran berdampingan dengan kata shalat. Para ulama menyakini zakat tidak kalah pentingnya dengan shalat. Sebahagian ulama dan cendikiawan Islam mengatakan peran zakat adalah untuk mengerakan perekonomian umat agar mampu menjaga keimanan kepada Alllah SWT. Maka itu zakat termasuk salah satu dari rukun Islam di dalam Alquran zakat terbagi hanya terbagi atas dua saja. Pertama, Zakat Fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan seorang muslim pada bulan ramadhan. Kedua, zakat maal (harta) yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas danperak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri sendiri. Perkembangan dunia dengan segala problematikanya menyebabkan semakin komplek pula permasalahan umat. Zakat profesi adalah salah satu zakat yang muncul kebelakangan untuk menjawab masalah perekonomian umat.

Published
Jun 30, 2018
How to Cite
BAIDOWI, Ikbal. ZAKAT PROFESI (ZAKAT PENGHASILAN). Tazkiya, [S.l.], v. 19, n. 01, p. 40-54, june 2018. ISSN 1411-7886. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1264>. Date accessed: 18 oct. 2021.
Abstract view
689 times
PDF download
523 times