SARI, Widya; ARIF, Muhammad. Perjanjian Perkawinan Sebagai Syarat Mutlak Poligami: Studi Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen Persepetif Hak Perempuan. Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 30-52, june 2022. ISSN 2715-3606. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/view/6269>. Date accessed: 04 oct. 2022. doi: http://dx.doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6269.