Sanusi, A. (2021). Hak-Hak Pekerja dalam Islam. Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam, 21(2), 267-302. doi:10.37035/syakhsia.v21i2.3845