FILSAFAT KETATANEGARAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

  • Usman Musthafa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Atas dasar petunjuk Alquran (QS:12:120), dan berdasarkan relaitas kehidupan pada saat itu yang selalu perang, zaman Khulafa Rasyidun, zaman Umayyah, dan zaman Abbasiyah, akhirnya para ilmuan mengklasifikasikan negara negara menjadi tiga macam. Kategori ini muncul disebabkan oleh pertimbangan meminimalisir peperangan. Caranya dengan menghubungi penduduk di sekeliling negara Islam dan menawarkan tiga pilihan. Pertama, mengadakan perjanjian supaya aman dari serangan musuh, kedua, memeluk agama Islam supaya mereka menjadi saudara dalam Islam; dan ketiga yang menolak perjanjian, juga menolak masuk Islam, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam, kecuali perang. Dari sinilah muncul terma tiga negara dalam Islam, Dar al-Islam, Dar Harb, Dar Mu’ahad.
Kata Kunci: filsafat ketatanegaraan, hubungan internasional,

Published
Jun 26, 2019
How to Cite
MUSTHAFA, Usman. FILSAFAT KETATANEGARAAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. MUAMALATUNA, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 97-111, june 2019. ISSN 2685-774X. Available at: <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/1892>. Date accessed: 24 jan. 2022.
Abstract view
673 times
pdf download
374 times