Putra, A., & Desiana, R. (2020). Pertukaran dan Percampuran dalam Ekonomi. MUAMALATUNA, 12(1), 123-143. doi:10.37035/mua.v12i1.3310