Syarjaya, E. (2019). Interaksi Dengan Al Quran. MUAMALATUNA, 10(2), 102-121. doi:10.37035/mua.v10i2.1882