Mulyana, Ade. "Ade Mulyana Pembentukan Majlis Syura oleh Umar bin Khaththab untuk Menyelenggarakan Pemilihan Khalifah." Al Ahkam [Online], 13.1 (2017): 21-46. Web. 29 May. 2022