Mulyana, A. 2017 Jun 30. Ade Mulyana Pembentukan Majlis Syura oleh Umar bin Khaththab untuk Menyelenggarakan Pemilihan Khalifah. Al Ahkam. [Online] 13:1