Mulyana, A. (2017). Ade Mulyana Pembentukan Majlis Syura oleh Umar bin Khaththab untuk Menyelenggarakan Pemilihan Khalifah. Al Ahkam, 13(1), 21-46. doi:10.37035/ajh.v13i1.1752